Is eutonie voor deze tijd?

De spanningsvelden in onze samenleving vermeerderen steeds. Drukte, moeheid, demotivatie, stress, toenemende twijfel en zelf-vervreemding, treffen zowel jong als oud. Steeds bewuster van zijn eigen complexiteit, blijft de kwetsbare mens naar wegen zoeken om ‘in het leven te staan’.

“Hoe complexer de buitenwereld is,
en hoe groter de veelheid van uitdagingen, hoe sterker de noodzaak
tot zelfperceptie en zelfgevoel”.
Antonio Damasio

Eutonie schept innerlijke alertheid voor de ‘eenvoudige dingen van het leven’. Het eigen lichaam bewust doorleven onthult ongekende leerkansen en vermogens. Hierop steun vinden wordt een bron van zelfvertrouwen, realiteitszin, welbevinden en herstel.

In alle dimensies van het bestaan, in elk veranderingsproces in elk levensmoment, kan een lichaamsbewust contact met zichzelf en de andere bijdragen tot levens- én zijnskwaliteit. Meer nog: eutonie wekt het innerlijk initiatief tot een innerlijke ‘wachttijd’ en eigen keuzeruimte.

Eutonie is er voor iedereen ongeacht beroep of leefsituatie: voor jong en oud, voor wie werkt in opvoeding, onderwijs of zorgsector, voor wie actief is in sport, dans of gevechtskunst, voor de zakenvrouw, de kunstenaar, de muzikant, de loontrekkende, de manager. Eutonie kan een waardevolle ondersteuning zijn voor wie stress of een beroepskwaal wil voorkomen of verlichten, voor hulpvragers en hulpverleners, of voor wie een veranderingsproces of crisismoment doormaakt.

Zo biedt zij door haar dieptewerking een persoonlijke uitkomst
voor al wie:

  •           lichaamsbewuster wil leven
  •           nood heeft aan verlangzaming, verstilling en herbronning
  •           anders met lichaamsklachten, spanning en pijn zoekt om te gaan
  •           een grotere innerlijke stabiliteit wenst te vinden
  •           zichzelf diepgaander wil leren kennen
  •           op zoek is naar authenticiteit
“Ik ben ervan overtuigd dat wij maar uit de impasse van ontworteling van onszelf, van relaties en van onze cultuur kunnen geraken, wanneer we weer met open oren naar de stem van ons lichaam leren luisteren – Uit het eindwerk van Jeanine Broens, eerste eutoniepedagoogves 1990