Nascholing Actief-Receptief te Antwerpen (volzet)

GROEIGROEP In beweging brengen-bewogen worden

Voor eutoniepedagogen + geïnteresseerden 10e opleidingscyclus VES (Let wel; A-R is één onderdeel van de opleiding tot eutoniepedagoog. Dit aanbod is dus geen vervanging
van deze opleiding. Het biedt wel uitgelezen kansen voor je persoonlijk groeiproces.
Met een vaste groep gaan we samen het engagement aan om zes keer één dag per
maand samen een A-R-weg te bewandelen… een stille zoektocht naar de tonus in rust.
Het wordt op de eerste plaats een zoektocht per twee, waarin elke partner bewust waarneemt wat er plaatsvindt, zowel in het grondcontact als in het wederzijds contact met de partner.

Onze 40 jarige expertise zal hierin vol aan bod komen, verrijkt met nieuwe aspecten die nog meer groeikansen creëren in het respect voor de gelaagdheden van ieder mens.
Met dit aanbod bieden wij ruimte voor de vragen uit jouw eigen praktijk waarmee we ook tijd nemen voor leerrijke collegiale uitwisselingskansen.

Binnen een sfeer van behoedzame neutraliteit, eigen aan het Actief-Receptief, benutten wij de mogelijkheden die aanleiding worden tot een nieuwe dieptegevoeligheid bij de client.

Waardoor een:
eerlijke zelfobservatie – grotere beschikbaarheid en overgave – belichaamde luisterbereidheid – betere omgang met pijn – authentieke contactbeleving – wederzijds vertrouwen en respect voor grenzen.

Met een juister lichaamsbeeld en verfijnder perceptie van de totale persoon groeit de capaciteit om zich nog beter empathisch, in resonantie af te stemmen op de ander.

De actieve beoefent, met zorgzame aandacht, de ‘eutone’ aanraking. Deze zal, naargelang de opdracht, veranderingen bij de partner teweeg brengen in tonus en perceptie, die nauwkeurig worden opgevolgd.

De ontvanger beoefent de alerte receptiviteit en krijgt de kans om subtielere restspanningen en verborgen tonusfixaties op te sporen en af te bouwen.

Het blijft tevens onze zorg om het ‘actief-receptief’ te blijven situeren binnen een pedagogisch concept.

DOELEN
– Persoonlijke vorming en groei als mens en eutoniepedagoog.
– Voorbereiding als eutoniepedagoog om aan de slag te gaan met A-R.

PRAKTISCHE INFO
Wanneer: 6 zondagen van 9u30 tot 16u00 – 24 september, 29 oktober, 26 november,
17 december 2023, 28 januari, 25 februari 2024
Dagplanning – 5 vormingsuren per dag x 6 dagen = 30 vormingsuren
– 9u30: onthaal met koffie, thee, water – kans om aan te komen op de mat
– 10u00 – 11u15: sessie 1
pauze
– 11u30 – 12u45: sessie 2
lunchpauze
– 13u45 – 15u00: sessie 3
pauze
– 15u15 – 16u30: sessie 4
LOCATIE
Hertsdeinstraat 13, 2018 Antwerpen-Zuid
Info over locatie en bereikbaarheid:
https://www.eutonie-in-antwerpen.com/locatie-bereikbaarheid.html
BEGELEIDING
Walter Van Gorp, Therese Windels, Annie Proost, Chris Bloemen
minimum 8 – maximum 12 deelnemers
KOSTPRIJS
Huur lokaal, koffie, thee, water, versnaperingen + begeleiding: 475€
Breng a.j.b. je eigen lunch mee.
INSCHRIJVEN of VRAGEN
Contacteer Marnic Clarys: eutonie.in.antwerpen@gmail.com:
Stuur voor 1 september 2023 een mailbericht naar eutonie.in.antwerpen@gmail.com
of neem telefonisch contact op met Marnic: 0472/68.13.70