Inhoud van de Opleiding in de eutonie-pedagogie

 De opleiding eutonieves omvat twee modules:

 • De persoonlijke groeiboog focust op de exploratie en verruiming van de reeds opgedane ervaringen met eutonie (+/- 100 uren). Tegelijkertijd wordt de eigen beleving nu verrijkt en ondersteund met nieuwe inzichten:
 • tijdens het eutonie-beoefenen, haar 8 grondbeginselen, stapsgewijs, leren onderscheiden: van huid – dieperliggende weefsels tot skelet
 • het eigen oefentraject en dagelijkse beleving leren linken aan de werking van de spierkettingen ICTGDS
 • de ‘eutone aanraking‘ ‘beoefenen in wisselend partnerwerk:
 • in beweging brengen – bewogen worden
 • een persoonlijke creatieve zoektocht aangaan doorheen bewegingsexploraties.
 • het op peil houden of herstellen van de eigen tonusflexibiliteit en soepelheid.
  Duur anderhalf jaar
 • De didactische leerboog : Nu ligt de nadruk voornamelijk op het pedagogisch en didactisch aspect van de eutonie en het leren begeleiden van cursussen. Tegelijkertijd is er blijvende aandacht voor de persoonlijke vorming en het eigen groeiproces. Zelfreflectie en onderzoek van de innerlijke attitude staan centraal bij de ontwikkeling van een eutone grondhouding als toekomstig Eutoniepedagoogves.
 • Verder wordt ook hier de eigen beleving verrijkt en ondersteund met nieuwe inzichten:
  • Het duidelijk onderscheiden van basis – en vervolgoefeningen
  • inzicht in de proprioceptieve waarneming: o.m bij tastzin en huid
  • en in het locomotorisch stelsel met samenspel van – skelet en botten/ spieren en pezen / bindweefsel en fascia.
  • inzicht in de spanningsescalatie (spanningsopbouw) eigen aan de spierkettingen ICTGDS
  • in het neurologisch systeem: ortho & sympatisch zenuwstelsel.
 • Stemgebruik en adem
 • de ‘eutone aanraking‘ verder beoefenen in wisselend partnerwerk:
 • in beweging brengen – bewogen worden
 • de persoonlijke creatieve zoektocht verder zetten doorheen bewegingsexploraties tot afgewerkte bewegingsstudies.
 • het verder op peil houden of herstellen van de eigen tonusflexibiliteit en soepelheid.
  Duur twee en half jaar

Doorheen deze vierjarige opleiding dringt de persoon, dankzij de stapsgewijze opbouw, stilaan door tot de essentie van eutonie en integreert de grondbeginselen ervan in het dagelijks leven.