Ontstaan met Gerda Alexander

Eutonie komt etymologisch van het Grieks: ‘eu’ betekent goed, juist of harmonisch, ‘tonos’ betekent spanning.
Midden in de tijdsgeest van vorige eeuw ontstond in meerdere westerse landen een ware zoektocht naar een nieuwe lichaamsbenadering.
Met Gerda Alexander als pionier is eutonie, vanuit Denemarken, een internationaal verspreide  lichaamspedagogie geworden, die een harmonische en flexibele grondspanning nastreeft in directe  wisselwerking met de omgeving.

Met haar eigen methodiek nodigt eutonie uit tot een verfijnde lichaamsperceptie,  en ontmaskert onnodige, soms pijnlijke, spanningstoestanden.
Zij stimuleert  hierdoor het vermogen tot recupereren en een groter welbevinden. Deze vernieuwde zelfperceptie wekt vertrouwen, bewegingsplezier en creëert een soepelere omgang met de dagelijkse realiteit.
Zo levert eutonie een bijdrage tot ‘respons-ability’ in zelfzorg en contactvaardigheid.

Vruchten van het regelmatig oefenen zijn:
– aandachtig leven, alert aanwezig zijn,
– kunnen omgaan met spanning, stress en pijn,
– inlevingsvermogen, flexibiliteit in de zin van telkens innerlijk te kunnen bijsturen.

Eutonie zet aldus op weg naar een soepele standvastigheid, innerlijke rust en draagkracht, kwaliteiten die samengaan met een afgestemde spanningsbalans en respect voor het eigen ritme.