Het ontstaan

Eutonie komt etymologisch van het Grieks: ‘eu’ betekent goed, juist of harmonisch, ‘tonos’ betekent spanning: de goede spanning.

Midden in de toenmalige tijdsgeest van vorige eeuw werd in meerdere westerse landen gezocht naar een vernieuwende lichaamsbenadering. In Denemarken ontwikkelde Gerda Alexander, op haar manier, de eu-tonie tot een internationaal verspreide lichaamspedagogie die een harmonische en flexibele grondspanning nastreeft in directe wisselwerking met de omgeving. (zie Bronnen…),

Met haar eigen methodiek nodigt eutonie uit tot een verfijnde lichaamsperceptie,  en ontmaskert onnodige, soms pijnlijke, spanningstoestanden.
Zij stimuleert  hierdoor het vermogen tot recupereren en een groter welbevinden. Deze vernieuwde zelfperceptie wekt vertrouwen, bewegingsplezier en creëert een soepelere omgang met de dagelijkse realiteit.
Zo levert eutonie een bijdrage tot ‘respons-ability’ in zelfzorg en contactvaardigheid.

Vruchten van het regelmatig oefenen zijn:
– aandachtig leven, alert aanwezig zijn,
– kunnen omgaan met spanning, stress en pijn,
– inlevingsvermogen, flexibiliteit in de zin van telkens innerlijk te kunnen bijsturen.

Eutonie zet je aldus op weg naar een soepele standvastigheid, innerlijke rust en draagkracht, kwaliteiten die samengaan met een afgestemde spanningsbalans en respect voor het eigen ritme.